Zontabijeenkomst september 2015

Vandaag kwam Wim Schennink in het kader van de maand van de geschiedenis langs voor een super interessante lezing over de Limes, de grens van het Romeinse gebied. Het was een heel boeiende avond waarbij we ook zelf (lees meer)

Presidenten vergadering

zaterdag 10 maart 2018 Twee keer per jaar komen de clubpresidenten van Nederland bij elkaar. Aankomende keer is in Amersfoort.

Nieuwe website live!

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van Zonta Nederland is live en we zijn er trots op. Onze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen, waar Zonta voor (lees meer)

District Conference 2015

2 t/m 4 oktober 2015 in Groningen. Het thema van de District Conference 2015 is ‘Empowerment through Capability’. Er is een aantrekkelijk programma met naast het huishoudelijke gedeelte volop workshops en zogenaamde quick courses. Alle informatie over het programma van (lees meer)

Zonta Arnhem Area

Zonta Arnhem heeft momenteel een kleine 20 leden, die wonen in de wijde omgeving van Arnhem. Het zijn vrouwen uit verschillende beroepsgroepen, die elkaar maandelijks op de laatste woensdagavond treffen in restauarant Dudok te Arnhem.

Projecten

‘Advancing the status of women, worldwide, through service and advocacy’.  Het bovenstaand doel van Zonta International vraagt om: opkomen voor gelijke rechten van vrouwen hulp bieden aan kansarme vrouwen stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- (lees meer)

Zonta Arnhem Area

Zonta Arnhem heeft momenteel 20 leden, die wonen in de wijde omgeving van Arnhem. Het zijn vrouwen uit verschillende beroepsgroepen, die elkaar maandelijks treffen op de laatste woensdagavond van de maand in restaurant Dudok te Arnhem.

Fundraising

Fundraising heeft het inzamelen van geld tot doel. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Om de talloze projecten waarvoor Zontians zich inzetten te ondersteunen, zijn niet alleen (lees meer)

Sponsors Zonta Arnhem

Alle activiteiten t.b.v. de fundraising worden mede mogelijk gemaakt door de royale medewerking van diverse sponsoren. De opbrengst werd en wordt in de meeste gevallen verdubbeld dan wel aangevuld met 75% door Cordaid of Wilde Ganzen.

Microkrediet voor moeders 2016-2017

Microkrediet voor moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Zonta Arnhem wil een nieuwe groep vrouwen in Indonesië ondersteunen bij het opzetten (lees meer)