Stichting OOG 2013-2015

Doel van de stichting OOG in het algemeen:

Duurzaam verbeteren van leefomstandigheden door optimaliseren van landbouwprojecten en onderwijs in Gambia.

De bevolking leeft voornamelijk van wat landbouw, visserij en op kleine schaal, toeristenindustrie. In Gambia regent het 3 maanden per jaar. De rest van het jaar is het kurkdroog en kan er zonder extra watervoorziening niets verbouwd worden op de velden.

De stichting OOG steunt de bevolking o.a. door het geven van onderwijs voor vrouwen, in combinatie met het opzetten van een groentetuin. Er wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties. De dorpelingen dragen zelf zorg voor de organisatie en de uitvoering van het werk, de stichting ondersteunt slechts.

Serviceproject van Zonta Arnhem Area in 2013:

De stichting heeft samen met de bevolking stukken grond geschikt gemaakt voor het telen van groente. Een Gambiaanse landbouwingenieur is aangetrokken om de vrouwen hierbij instructie te geven. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding.

Met behulp van zonne-energie wordt water opgepompt. Om ook in de droge periodes over voldoende sproeiwater te kunnen beschikken in de tuinen, zijn waterreservoirs nodig. Zonta Arnhem bekostigt enkele van deze reservoirs en draagt bij aan de onderwijskosten.

Lees hier de laatste nieuwsbrief van de stichting OOG