SATHSATHAI 2009-2010

Stichting SÃTHSÃTHAI (Nepal) stelt zich ten doel om alle ca. 5.000 woonhuizen in de regio Timal te voorzien van een paar basisvoorzieningen. Wat de stichting wil realiseren is een goed toilet, een rookvrij kooktoestel (ICS) en licht in ieder woonhuis in Timal.

De naam van de stichting bedoelt deze intentie ook uit te dragen: Sãthsãthai is het Nepalese woord voor “samen”. Dat wil zeggen, samen, maar met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Samen betekent ook dat de stichting geen complete voorzieningen schenkt. Van de bewoners zelf wordt een flinke bijdrage verwacht: in arbeid en soms in geld. Door de eigen inzet krijgen de voorzieningen meerwaarde. Dat garandeert dat ze echt gebruikt en onderhouden worden

Vrouwenprojecten in alle zeven dorpen van Timal

Lees- en schrijfklassen voor analfabete vrouwen en de microfinancieringsgroepen voorzien in een enorme behoefte. De projecten bereiken het overgrote deel van de gezinnen (85%). Tussen beide projecten bestaat een nauwe relatie. Vrouwen ouder dan ongeveer 25 jaar hebben nooit de kans gehad naar school te gaan (die waren er niet). Ze zijn onderontwikkeld en hebben te maken met een zeer ondergeschikte positie ten opzichte van mannen. Toch dragen zij de grootste verantwoordelijkheid voor wat betreft het voorzien in de basisbehoeften van hun gezinnen.

De lees- en schrijfklassen geven deze vrouwen voor het eerst in hun leven een kans om zichzelf te ontwikkelen. Eenvoudig rekenen en omgaan met geld zijn onderdelen van de lees- en schrijflessen. De klassen brengen de vrouwen basisvaardigheden bij die ook van belang zijn voor hun deelname aan een

microfinancieringsgroep

Een belangrijk neveneffect van beide projecten is dat er voor het eerst sprake is van een vorm van organisatie van de vrouwen. Zo ontstaat een basis voor andere activiteiten, zoals het in het verlengde van microfinanciering gezamenlijk opzetten van inkomen genererende activiteiten.

Ook ontstaan via de klasjes platforms die kunnen worden benut voor voorlichtingsactiviteiten over bijvoorbeeld hygiëne, gezondheid, voeding. N

Lees hier het persbericht over de uitreiking van de cheque

N.B. De stichting Sathsathai heeft per 31 december 2012 al haar activiteiten in Nepal beëindigd. Vooruitlopend op vervolgactiviteiten in een ander ontwikkelingsland, heeft het bestuur van de stichting besloten zowel de naam als de doelstelling van de stichting te wijzigen. De nieuwe naam van de stichting is: Stichting Sathsathai Mundi.