Sponsors Zonta Arnhem

Alle activiteiten t.b.v. de fundraising worden mede mogelijk gemaakt door de royale medewerking van diverse sponsoren.

De opbrengst werd en wordt in de meeste gevallen verdubbeld dan wel aangevuld met 75% door Cordaid of Wilde Ganzen.