Projecten

‘Advancing the status of women, worldwide, through service and advocacy’. 

Het bovenstaand doel van Zonta International vraagt om:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen
  • hulp bieden aan kansarme vrouwen
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Alle Zontaclubs geven op een eigen manier invulling aan deze doelstelling. Tevens levert elke club een financiële bijdrage aan de projecten die worden gerund door Zonta International (www.zonta.org).

Bij de projecten van Zonta Arnhem streven we er naar om onze aandacht te verdelen tussen lokale en buitenlandse doelgroepen, waarmee directe en betrouwbare contacten bestaan.

In principe kiezen wij elke twee jaar voor een nieuw project.

Op de “Onze Projecten” pagina kunt u alle projecten die we sinds 2006 steunen, vinden. Ook staan hier de landelijke en internationale projecten

Mijlpaal

In de loop van 2011, het jaar waarin de club 20 jaar bestond, is een mijlpaal bereikt m.b.t. de fundraising: het passeren van de 100.000 euro, waarvan ca. 2/3 door eigen werk bij elkaar kwam en 1/3 deel door Cordaid werd bijgedragen.