Fundraising

Fundraising heeft het inzamelen van geld tot doel. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.

Om de talloze projecten waarvoor Zontians zich inzetten te ondersteunen, zijn niet alleen mensen nodig, maar vooral ook middelen. Wij organiseren dan ook regelmatig activiteiten om fondsen te werven zoals jaarlijks een theatervoorstelling en tweejaarlijks een benefietconcert. Een regelmatige opbrengst komt ook uit de verkoop van diverse, vaak handgemaakte, producten: sieraden, kaarten en voorwerpen uit Nepal en Mexico.

Zonta financieel steunen

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de projecten van Zonta? Uw steun is zeer welkom! Wilt u een project van onze club steunen, neem dan contact op met ons via [email protected].