Privacy

PRIVACY STATEMENT ZONTA ARNHEM AREA

De vereniging Zonta Arnhem Area, opgericht in 1991 en gevestigd in Arnhem, is verbonden aan Zonta Nederland en Zonta International en wordt gevormd door alle bij Zonta Arnhem Area ingeschreven leden.

Zonta Arnhem Area is bereikbaar via [email protected]

Zonta Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam
geslacht
geboortedatum en plaats

adresgegevens telefoonnummer e-mailadres beroep

Zonta Arnhem verwerkt in beginsel geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Zonta Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

bijhouden van de ledenadministratie waaronder het verwerken van contributiebetalingen en het verstrekken van gegevens aan Zonta Nederland en Zonta International;

het versturen van specifieke informatie van Zonta Arnhem naar de leden via post, email of telefoon;

het informeren van leden en geïnteresseerden door het verzenden van een nieuwsbrief en/of informatie over activiteiten van Zonta Arnhem, Zonta Nederland en Zonta International;

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief verkrijgen wij uw gegevens doordat u zich inschrijft via de website of contactpersoon. U kunt zich daar altijd weer voor uitschrijven.

Als u lid bent van Zonta Arnhem, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken. Tevens zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Zonta Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zonta Arnhem verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze (lidmaatschaps)overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zonta Arnhem is onderdeel van Zonta Nederland en Zonta International. Bij Zonta Nederland en Zonta International worden alle leden geregistreerd (om reden van lidmaatschapsregistratie en het doen toekomen van informatie via onder andere post en e-mail).

Zonta Arnhem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.

U kunt een verzoek om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen sturen naar: [email protected]

Zonta Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van Zonta Arnhem via: [email protected]

Voor vragen of klachten kunt u zich wenden tot de voorzitter van Zonta Arnhem via: [email protected]

U kunt ook altijd contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Zonta Nederland via [email protected]

Zonta Arnhem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl