Zonta Nederland

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk! Belangrijkste speerpunten:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;
  • hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

  • “The prevention of burns violence against women and girls in Cambodia, Nepal and Uganda”.
  • Zonta International steunt tevens een project in Haiti: “Security and Empowerment for Women and their Families”.
  • “Prevention of mother-to-child transmission of HIV and gender-based violence in Rwanda”.

Zonta Nederland is lid van SIN, de organisatie van Serviceclubs in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Brigitte Leferink: Area Director
José Hoogveld: Vice Area Director
Nuria Requens Waterink: Penningmeester
Secretariaat Zonta Nederland: Bep den Ouden

Voor meer informatie over Zonta Nederland en de andere 20 Zonta clubs in Nederland zie de website van Zonta Nederland.