• Projecten

  ‘Advancing the status of women, worldwide, through service and advocacy’.  Het bovenstaand doel van Zonta International vraagt om: opkomen voor gelijke rechten van vrouwen hulp bieden aan kansarme vrouwen stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- (lees meer)

 • Fundraising

  Fundraising heeft het inzamelen van geld tot doel. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Om de talloze projecten waarvoor Zontians zich inzetten te ondersteunen, zijn niet alleen (lees meer)

 • Sponsors Zonta Arnhem

  Alle activiteiten t.b.v. de fundraising worden mede mogelijk gemaakt door de royale medewerking van diverse sponsoren. De opbrengst werd en wordt in de meeste gevallen verdubbeld dan wel aangevuld met 75% door Cordaid of Wilde Ganzen.

 • Microkrediet voor moeders 2016-2017

  Microkrediet voor moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Zonta Arnhem wil een nieuwe groep vrouwen in Indonesië ondersteunen bij het opzetten (lees meer)

 • Stichting ‘t Broek Omhoog 2018-

  Dit burgerinitiatief wil werkgelegenheid creëren door zelf projecten op te zetten. Zonta sponsort de in 2018 te openen Wereldtuin, een lunchvoorziening met afhaal en catering service. In de Wereldtuin gaan wijkbewoners van verschillende komaf en vanuit verschillende culturen lunches (lees meer)

 • HAKUNA MATATA 2015

    Hakuna Matata is de naam van een in Enschede gevestigde stichting. Opgericht door mensen met liefde voor Afrika. De stichting zet, samen met de lokale bevolking, kleinschalige projecten op. Deze zijn uiteenlopend van aard. Van een voetbalproject (lees meer)

 • SATHSATHAI 2009-2010

  Stichting SÃTHSÃTHAI (Nepal) stelt zich ten doel om alle ca. 5.000 woonhuizen in de regio Timal te voorzien van een paar basisvoorzieningen. Wat de stichting wil realiseren is een goed toilet, een rookvrij kooktoestel (ICS) en licht in ieder woonhuis (lees meer)

 • MODE MET EEN MISSIE 2010-2011

  Iedereen verdient een tweede kans.   Stichting Mode met een Missie biedt vrouwen met een kwetsbare achtergrond een zinvolle dagbesteding, opleiding en opstap naar werk. Het achterliggende doel is hun eigenwaarde te versterken en hen daarmee een opstap (lees meer)

 • Stichting OOG 2013-2015

  Doel van de stichting OOG in het algemeen: Duurzaam verbeteren van leefomstandigheden door optimaliseren van landbouwprojecten en onderwijs in Gambia. De bevolking leeft voornamelijk van wat landbouw, visserij en op kleine schaal, toeristenindustrie. In Gambia regent het 3 (lees meer)

 • KOZON 2011-2013

  KoZon  (Koken met de Zon als warmtebron) zet zich in voor vermindering van houtgebruik voor het koken in de droge tropen door maximaal gebruik te maken van zonne-energie voor het koken van het eten, tegen de laagst mogelijke kosten. Het (lees meer)

 • ANANSE 2006-2008

  De stichting Ananse maakt het werk mogelijk van dr. De Wall, een uroloog die de helft van het jaar pro deo werkt in Ghana. Een belangrijk onderdeel van zijn werk daar is de complicaties van meisjesbesnijdenissen verlichten, en (lees meer)

 • Zonta says NO!

  Zonta Says NO to Violence Against Women, A campaign to end violence against women and girls “Zonta Says NO to Violence Against Women” is a Zonta International campaign to raise awareness of and increase actions to end violence (lees meer)

 • KOZON 2008

  KoZon (Koken met de Zon als warmtebron) zet zich in voor vermindering van houtgebruik voor het koken in de droge tropen door maximaal gebruik te maken van zonne-energie voor het koken van het eten, tegen de laagst mogelijke (lees meer)

 • ZIF

  Het doel van de Zonta International Foundation (ZIF) is de charitatieve en educatieve programma’s van Zonta International te steunen. De ZIF verhoogt het geld waarmee Zonta International programma’s over de hele wereld financiert.

 • Femmes for Freedom

  In het 10e lustrumjaar 2014 steunt Zonta Nederland Femmes for Freedom, een organisatie die streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Femmes for Freedom is een organisatie die zich inzet tegen verschillende varianten huwelijksdwang en (lees meer)